10.23.2019

Stylus 19 • 141•


 Pose 
Fashiowl - Witchy Vibes @ Pose fair
 Furniture 
Temple Of Sacrifices *RARE*  The Bearded Guy Sense
Triqueta Sign - Ritual Time - The Bearded Guy Sense
Persefona Leaves 3
 Body  
Hair Stealthic - Haven 
Eyes & tattoo RichB. Set #02  Ebento
Head Bento LELUTKA 
Mesh Body Maitreya
 Makeup & Nails  
Nails kosmetik_nailapplier_divinityred_fatpack Sense
 Accessories  
Headpiece [Avenge] Santa Muerte Ebento
Fortuna - jewelry set Elsa Sense
Bracelet < IDEALIA > DIXI  Ebento
• Clothe •
Dress OPIA Velvet Red Sense
Heels glutz . rich bitch Ebento